Makower Linen Texture
  1. 1
  2. 2
Linen Texture delft
Art.Nr.: 071615
14,50 € * 1 m | 14,50 €/m
Linen Texture mint
Art.Nr.: 071616
14,50 € * 1 m | 14,50 €/m
14,50 € * 1 m | 14,50 €/m
Linen Texture blossom
Art.Nr.: 071618
14,50 € * 1 m | 14,50 €/m
Linen Texture wheat
Art.Nr.: 071619
14,50 € * 1 m | 14,50 €/m
Linen Texture navy
Art.Nr.: 053290
14,50 € * 1 m | 14,50 €/m
14,50 € * 1 m | 14,50 €/m
Linen Texture dove
Art.Nr.: 052508
14,50 € * 1 m | 14,50 €/m
Linen Texture azalea
Art.Nr.: 044207
14,50 € * 1 m | 14,50 €/m
Linen Texture old rose
Art.Nr.: 044209
14,50 € * 1 m | 14,50 €/m
Linen Texture mineral
Art.Nr.: 044210
14,50 € * 1 m | 14,50 €/m
Linen Texture smoky
Art.Nr.: 014139
14,50 € * 1 m | 14,50 €/m
Linen Texture black
Art.Nr.: 010958
14,50 € * 1 m | 14,50 €/m
Linen Texture burgundy
Art.Nr.: 010951
14,50 € * 1 m | 14,50 €/m
Linen Texture charcoal
Art.Nr.: 010955
14,50 € * 1 m | 14,50 €/m
14,50 € * 1 m | 14,50 €/m
Linen Texture hessian
Art.Nr.: 010957
14,50 € * 1 m | 14,50 €/m
Linen Texture red
Art.Nr.: 010950
14,50 € * 1 m | 14,50 €/m
Linen Texture duck egg
Art.Nr.: 010931
14,50 € * 1 m | 14,50 €/m
14,50 € * 1 m | 14,50 €/m
Linen Texture rose
Art.Nr.: 010945
14,50 € * 1 m | 14,50 €/m
Linen Texture vanilla
Art.Nr.: 010948
14,50 € * 1 m | 14,50 €/m
Linen Texture storm
Art.Nr.: 010952
14,50 € * 1 m | 14,50 €/m
Linen Texture magenta
Art.Nr.: 010941
14,50 € * 1 m | 14,50 €/m
  1. 1
  2. 2